Kobra II Tidredovisning

Kobra II Tidredovisning är en tilläggsmodul i Kobra II som innebär att all nedlagd tid, inklusive debiterbar tid per montör, fångas upp och redovisas. Genom att koppla detta till order och planering får ansvariga arbetsledare en samlad bild över effektivitet och produktivitet.

Tidstämplingen bygger på att man stämplar in/ut från en arbetsorder eller aktivitet. Genom att den anställde själv sköter sin tidredovising, behöver ansvarig endast lägga tid på eventuella korrigeringar. Vid instämpling på ny aktivitet sker automatisk utstämpling av föregående. Användaren stämplar på ett arbetsordernummer eller olika koder som man själv lägger upp. Det finns ett inbyggt varningssystem som varnar montören om nedlagd tid överstiger anslagen tid med viss procent.