Vi fyller 30 år!

2021 är det 30 år sedan vi påbörjade vår resa.

30 år med FordonsData

Vår resa startade 1991 när Kaj Liljebladh grundade FordonsData. Vi börjar i Helsingborg där både Kaj och Kobra II föddes. På 90-talet blev Arlöv företagets nya hemvist och en bit in på 2010-talet lockade Lund med systemutvecklartalanger. 2014 flyttade FordonsData in i Tetra Paks tidigare huvudkontor och det är vår adress än idag.

Egentligen började vår historia faktiskt redan på 80-talet, när idén till systemet Kobra II lanserades. Philipson, som på den tiden var importör av Mercedes och Nissan i Sverige, gjorde en upphandling av ett nytt system till sina fordonsåterförsäljare. Systemet skulle ha integration med generalagenten och uppdateras automatiskt med transaktioner från och till generalagent. Något liknade system fanns inte på marknaden.

På Luciadagen 1987 tecknade Philipson avtal med IT-företaget Nimbus Evident, där Kaj arbetade som delägare. Ett par år senare tog Nimbus Evident beslutet att koncentrera sig på sina kärnsystem. Men Kaj Liljebladh, som hade öga för systemförsäljning, såg någonting som de andra inte såg och tog med sig Kobra II Fordonssystem och startade FordonsData.

Undrar du kanske varför det heter Kobra II?

Kobra I var namnet på Nimbus Evidents andra system. Hos första kunden Philipsons fick Kobra II namnet PHRÅFS (PHilipson bils Rikstäckande ÅterFörsäljare System).