Så jobbar vi

Här beskriver vi hur vi jobbar med dina projekt.

Är du ny kund eller behöver någon specialfunktion?

Ett nytt affärssystem innebär ofta att du lämnar ett annat system och måste förflytta innehållet till det nya systemet. Oavsett om du startar ett nytt företag, går ihop med en annan verksamhet eller lämnar ditt nuvarande system för Kobra II, måste det nya systemet göras startklart. Du kanske vill ha någon specialfunktion?

Det fixar vi åt dig i ett så kallat uppstartsprojekt. Projektet inleds med diskussioner med dig och ditt team, men även med generalagenten och befintliga leverantörer, då vi går igenom de tekniska förutsättningarna för uppstarten för en så mjuk övergång som möjligt. Under hela projektet har vi regelbundna projektgenomgångar med ditt företag. Du får en dedikerad projektledare som i sin tur har ett dedikerat team av konsulter, utvecklare och tekniker.

Under projektet ställer vi frågor om hur företaget jobbar idag, i nuvarande system. Det hjälper oss att ställa in Kobra II, så att det passar verksamheten.

Dags att börja använda Kobra II

När allt är på plats är det äntligen dags att starta igång systemet på ditt företag. Detta görs oftast vid ett månadsskifte, eftersom det underlättar vid bokslut. Vid starten är vi på plats med våra konsulter för att hjälpa till under själva uppstarten - allt för att säkerställa att verksamheten kommer igång i Kobra II på ett bra sätt.

En uppstart avslutas alltid med ett så kallat leveransgodkännande, där en av våra konsulter besöker ditt företag på plats eller digitalt och stämmer av att allting fungerar som det ska. Med godkännandet är uppstartsprojektet avslutat och du är officiellt igång med systemet.

Nyutveckling

Varje år får vi förslag från våra användare på förbättringar som gör vardagen enklare. Som kund kan du alltid kontakta din kundansvarige eller ringa till vår support med dina önskemål.

När våra systemutvecklare är klara tar en applikationskonsult vid och testar det som utvecklaren programmerat. När allt är testat och klart skickas den nya funktionen ut till ditt företag eller en pilot som får testa i lugn och ro. När piloten gett klartecken är anpassningen/utvecklingen klar för lansering.

All ny utveckling presenteras för våra användare i form av så kallade Release-notes, Som användare kan du prenumerera på våra nyhetsbrev, sk PaceNotes, som skickas var 14:e dag med aktuella förbättringar och nya funktioner.