Vår Värdegrund

Vision, Mission och våra tre värdeord.

FordonsDatas värdegrund

Här kan du läsa om vad som driver oss framåt, vad vi siktar emot och vad som är viktigt för oss.

Vår vision

“Vi är den självklara parten för smarta affärslösningar i fordonsbranschen”
Vår vision är vår strävan framåt och i den riktning vi alla arbetar.

Vår mission

“Vi skapar en bättre vardag för våra kunder”
Vår mission är vårt förhållningssätt till vårt arbete eller vårt kall som guidar oss rätt här och nu. Vi prioriterar de saker som skapar en bättre vardag för våra kunder i deras arbete.

Våra värderingar

  • Serviceinriktade
  • Engagerade
  • Ansvarstagande

För att uppnå vår vision och agera utifrån vår mission så låter vi våra tre värderingar styra vårt arbete. Våra värderingar styr vårt handlande och allt vi gör för att vi är säkra på att det hjälper oss att skapa och behålla nöjda kunder.