Kobra II Fordonsförsäljning, affärssystem för bilhandel

Kobra II Fordonsförsäljning är ett affärssystem för bilhandel som hanterar och administrerar all försäljning och inköp av fordon på ett smidigt sätt. Systemet stödjer dig vid upplägg och hantering av dina fordon, från beställning och lagerhållning till leverans till kund.

Inbyggd kalkylfunktion för bilhandel
Med den inbyggda kalkylfunktionen för bilhandel kan du enkelt göra både för- och efterkalkyler och affärssystemet bevakar alla stöd och att de kommer in. Eftersom systemet tar hänsyn till en kostnad även innan den rent faktiskt bokförts, får du ett jämnare täckningsbidrag på dina bilaffärer.

Kommunikation med generalagentens datasystem
För de flesta märken på marknaden finns inbyggd kommunikation med generalagentens datasystem för att beställa fordon, uppdatera modeller, priser, färger och fabriksutrustning, vilket gör bilhandel ännu enklare för dig som fordonsadministratör.

Färdiga rapporter ger god överblick
Genom att utnyttja några av de färdiga rapporterna får du en samlad bild över din totala fordonsförsäljning och kontroll över resultatet.

Du kan ta ut en rapport på:

  • Lager
  • Provision
  • Sålda men ej levererade
  • Fordon på väg
  • Orderstock
  • Resultat

Genom att integrera med Kobra II Säljstöd eller Bilkalkyl knyter du samman försäljningsarbetet med de ekonomiska transaktionerna.

Detta ingår i modulen
Vagnkort med kostnader/intäkter | Förhandsberäkning av kostnader | För- och efterkalkyler | Nedskrivningar | Demo- och tjänstebilshantering | Automatisk kontering | Beställning av fordon hos importör | Integration till centrala bilregistret | Återköpshantering enligt K3 | Provisionshantering | Hantering av inbyten | Hantering av ramavtalsrabatter | Restskuldskontroll | Stöd för avbetalning/leasing | Rekvisition och handpenning | Hantering av flera betalare | Olika statusnivåer på fordon | Färdiga rapporter/statistik

   Läs mer om Kobra II Fordonsförsäljning i vårt produktblad!