Kundreskontra för fordonsbranschen

Denna modul erbjuder kundreskontra specifikt utvecklad för fordonsbranschen. Den hanterar alla kundfordringar som genereras av alla fakturerande moduler i Kobra II-systemet. Vid fakturering uppdateras kundreskontran automatiskt. Systemet hanterar själv påminnelser och krav och kan påföra ränta och avgifter om du vill.

Automatiska konteringar
Alla konteringar är automatiska för att undvika manuella fel. Vid inbetalning prickas fordringarna av automatiskt. Skulle kunden råka betala för mycket hanteras även detta automatiskt av systemet.

God överblick
Genom att du kan se alla öppna, förfallna eller historiska poster får du en mycket bra överblick. Med hjälp av en inbyggd åldersanalys får du även ett bra underlag inför ditt årsbokslut.

Färdiga listor och rapporter
I modulen har du tillgång till ett antal färdiga listor, bl.a. konteringsjournal, delbetalningar, saldolista, spärrlista och inkasso-underlag. Det finns också olika färdiga rapporter för din uppföljning som t ex en likviditetsrapport och kundstatistik.

Detta ingår i modulen
Buntsumma | Automatisk differenskontering | Manuell differenskontering | Kravspärr | Kravavgift | Kravstatus | Betalningsspärr/frist | Inkasso | Kontoutdrag | Ränteberäkning | Räntespärr | Räntelistning | Diskonto | Faktureringsavgift | Ändring av förfallodag | Kopia-funktion

   Läs mer om Kobra II Kundreskontra i vårt produktblad!