Leverantörsreskontra för fordonsbranschen

Leverantörsreskontra är en del av vårt kompletta ekonomisystem för fordonsbranschen. Modulen hjälper dig att komma ihåg fakturor som ligger för attest och vilka som ska betalas och när. Det gör att du alltid har koll på kostnaderna och betalar dina leverantörer i tid.

Effektiv kostnadsuppföljning
Grundsystemets koppling till andra moduler i Kobra II gör att du kan kontera en kostnad på ett specifikt objekt, för en effektiv kostnadsuppföljning. Du kan t ex påföra kostnader från en leverantör på ett fordon på lagret eller såld till kund.

Koppling till Bank- och Plusgiro
En koppling finns också till Bank- och Plusgiro för e-betalning av dina fakturor och återrapportering av gjorda betalningar – på så sätt får du en smidig hantering av alla dina betalningstransaktioner och kan styra dag för betalning.

Färdiga listor och rapporter
I modulen har du tillgång till ett stort antal färdiga listor, bland annat:

  • Ankomstjournal
  • Konteringsjournal
  • Attestlista
  • Betalningsjournal

Det finns också olika färdiga rapporter för din uppföljning, till exempel:

  • Likviditetsrapport
  • Aktivitetsrapport
  • Leverantörsstatistik

Övriga moduler för ett komplett ekonomisystem
Tillsammans med modulerna kundreskontra och redovisning får du ett komplett ekonomisystem för verkstad och fordonsförsäljning.

   Läs mer om Kobra II Leverantörsreskontra i vårt produktblad!