Digital signering

Mellan försäljningen och fordonsadministrationen hanteras dagligen en stor mängd papper i form av olika avtal och köpehandlingar. Något som lätt blir problematiskt när avtalen behöver finnas tillgängliga för flera. Nu finns en digital lösning på detta!

Lösningen heter digital signatur. Det finns olika varianter av digital signering på marknaden, men den säkraste metoden (och den vi använder) är att knyta signeringen till en person, via BankID, oavsett om köpet genomförs med en privatperson eller en juridisk person (firmatecknare) när köparen är ett företag.

Digital avtalssignering innebär att säljaren startar signeringen från säljstödet när kunden är på plats eller via en länk i ett e-postutskick om mottagaren är på distans. Via länken får mottagaren se avtalet och klickar på en knapp för att acceptera. Personens BankID öppnas och kunden bekräftar med sin kod.

Genom att addera tilläggsfunktionen Digital signering till Kobra II Säljstöd 10 blir digital avtalssignering en naturlig del av säljprocessen. Signeringen instigeras och startas direkt i säljstödet och kopior på signerade dokument sparas och nås via kundens kundkort.