Kobra II Integration Kiosk

Med en nyckelkiosk integrerad mot Kobra II kan du underlätta för både kundmottagaren och teknikern. Samtidigt som du får bättre effektivitet och minimerar morgonstressen ger du bättre service till dina kunder.

Integrationen mellan Kobra II och nyckelkiosken innebär att du får en sluten cirkel för servicebesöket. Kunderna kan lämna in sina fordon och nycklar på tider som passar dem. Det viktiga pappersarbetet och signering klaras av digitalt genom att kunden skriver under på kioskens pekskärm. Identifikation av kunden görs genom ett registreringsnummer eller en PIN-kod. Kiosken hämtar information om ordern från Kobra II och aktuellt alternativ visas på kioskens skärm. När kunden har signerat sin arbetsorder öppnas inmatningsluckan och nyckeln kan matas in.

Vid lyckad inmatning av nyckeln går en signal till Kobra II, som uppdaterar arbetsordern med att bilen är på plats. Detta gör att teknikerna kan komma igång snabbare med kundens bil. Kunden som lämnat in nyckeln får ett utskrivet kvitto från kiosken som bevis på inlämningen.