Kobra II Direct Response

Dagens konkurrenssituation ställer krav på tillgång till bra beslutsstöd för korrekta affärsanalyser och effektiv verksamhetsstyrning. Kobra II Direct Response hämtar data från samtliga moduler i Kobra II, sammanställer och visar precis det just du behöver se.

Analyser görs enkelt med informationen från Direct Response och analyserna har “drill down”-funktion, vilket gör att du kan börja på en övergripande företagsnivå och fortsätta ner på individ-, bilmodell- eller transaktionsnivå. Direct Response är fullt integrerat med Microsoft Excel och rapporter kan exporteras dit för vidare bearbetning. Du kan också skapa budgetar, prognoser och simuleringar direkt i systemet.