Kobra II Hand-PC

Traditionell inventering brukar betyda en papperslista, manuellt arbete och flera tidskrävande moment. Inte konstigt att man bara vill göra det en gång om året. Men en inventering behöver inte ta lång tid eller innebära helgarbete om du har ett smidigt verktyg till din hjälp!

Med en handdator kopplad till Kobra II kan du hämta din inventeringsomgång, scanna streckkoderna på lagerhyllan och göra en inleverans i ett par enkla steg, utan att gå tillbaka till skrivbordet. På displayen är det lätt att se om du har några poster kvar att inventera, och när du gått igenom alla poster är du färdig. Handdatorn som följer med, är särskilt utvald för att passa vid lagerinventering och testad för att passa Kobra II-klienten. Den levereras färdig för användning, installerad med Kobra II-klient och kalibrerad för scanning av streckkoder.