Kobra II Inventarieredovisning

Bokföringslagen gällande redovisning av materiella anläggningstillgångar kräver upprättandet av ett anläggningsregister. Kobra II Inventarieredovisning håller reda på företagets alla inventarier och tillgodoser på så sätt bokföringslagens krav på ett anläggningsregister. Anpassat till K3.

Redan vid beställning av varan från leverantör kan inventariet läggas upp med beräknat anskaffningspris och nya inventarier skapas och konteras enkelt från Kobra II Leverantörsreskontra eller Palette Arena. Bokning på inventariekontot sker med automatik – med andra ord ingen risk för felkontering! Förbrukningsinventarier som skrivs av direkt kan läggas upp och fastigheter och bilar som ingår i verksamheten kan läggas upp som egna grupper.