Kobra II Uthyrning – modul för fordonsuthyrning

Med Kobra II Uthyrning kan du på ett enkelt sätt administrera uthyrning av dina fordon. Du ser tydligt vilka fordon som är tillgängliga det datum kunden önskar hyra, och kostnadsförslaget blir alltid ”lägsta pris”, baserat på kundens önskemål.

Färdiga dokument förenklar fordonsuthyrning
Det finns färdiga dokument/handlingar som förenklar ditt arbete: Bokningsbekräftelse, hyresavtal, återlämningskvitto och faktura/kontantnota. Med uppföljningsfunktionerna som följer med modulen kan du se vilka kunder som är mest trogna och vilka fordon som är lönsamma.

Statistik per kund eller fordon
I modulen kan du få fram statistik per kund eller fordon för resultatuppföljning, utvärdering och planering och följa upp din uthyrningsgrad per fordon inklusive intäkts- och kostnadsanalys. Du kan ta ut rapporter om:

  • Bokningar
  • Uthyrda fordon
  • Långtidskontrakt
  • Lager
  • Omsättning per kund eller fordon
  • Uthyrningsgrad

Statistik kan föras över till Excel för vidare bearbetning och analys.

Detta ingår i modulen
Prislistor | Färdiga dokument/mallavtal | Tillgång till branschens allmänna villkor för reglering av självrisk | Kostnadsförslag med ”lägsta pris” | Flera sökfunktioner på bilar | Rabatthantering | Kontroll av hyrestagare (körkort, behörighet, anmärkning) | Byte av fordon på löpande avtal | Smidig återlämningsrutin | Utskrift av återlämningskvitto | Extra fält för info till fakturering | Flera olika betalningssätt | Fördelning till olika fakturabetalare på samma arbetsorder | Kalkylfunktion | Kostnader och intäkter påförs med automatik på fordonets vagnkort | Hyresvillkor kan anpassas efter valt försäkringsbolag

   Läs mer om Kobra II Uthyrning i vårt produktblad!