Kobra II Lager, reservdelshantering för fordonsbranschen

Med grundsystemet Kobra II Lager behöver du aldrig sakna reservdelar. Inköpsfunktionen håller reda på vilka delar som behövs, när du behöver dem, och föreslår inköp i god tid före bilens reparationsdatum. Systemet kan också fylla på ditt lager utifrån din normala förbrukning så att du undviker ett alltför stort lager.

System för effektiv och lönsam reservdelshantering
Kobra II Lager är ett modernt, fristående och komplett system för effektiv och lönsam reservdelshantering. Det dagliga arbetet underlättas genom integration till generalagenters och underleverantörers datasystem för beställning av delar och vid inleverans av inkommande gods.

Anpassar ditt lager efter din förbrukning
Beställda varor checkas in på lagret med en knapptryckning och vid försäljning av en vara säkerställer systemet att allt görs bokförings- och redovisningsmässigt rätt. En inbyggd funktion för lagerstyrning håller koll på ditt lagervärde och anpassar ditt lager efter din förbrukning.

Färdiga rapporter för uppföljning
Systemet erbjuder också ett antal färdiga rapporter för en god uppföljning, bland annat:

  • Nyckeltalsrapport med försäljningssiffror
  • TB för vald period
  • Lagerrapport som bland annat visar lagerplatser
  • Varugrupper
  • Rapport över ej fakturerade reservdelsorder

Se även modulen för verkstad.

Detta ingår i modulen
Kostnadsförslag/order/fakturering | Beställa artiklar (inkl. paket) | Automatisk kontering | Restorderhantering | Varning vid lågt lagersaldo: Artikel-brist ger automatiskt inköpsförslag | Stöd för automatiska avgifter, t ex miljöavgift på olika artiklar | Elektronisk automatisk inleverans | Automatisk uppdatering via fil | Lagerstyrning | Inkuranshantering | Stöd för konsignation | Korrekt lagervärde via FIFO | Rutin för returbegäran | Inventeringsrutin | Automatisk nedskrivning | Sökfunktion för artikelsök

   Läs mer om Kobra II Lager i vårt produktblad!