Ekonomisystem för fordonsbranschen

Kobra II Redovisning är ett ekonomisystem anpassat för verkstad och fordonsförsäljning. Systemet hanterar budget, verifikationsregistrering, kontering, moms och bokslut med mera. Dina verifikationer registreras enkelt och du kan med automatik fördela ut dina kostnader eller intäkter till önskat konto eller kostnadsställe och slipper tolkandet av pappersunderlag när du arbetar med din redovisning.

Automatiserad kontering minimerar risken för fel
Konteringen från de andra modulerna i Kobra II är helt automatiserad, vilket minimerar risken för fel. Konteringen sker genom en konteringsmatris som sätts upp efter dina önskemål eller efter generalagentens standard. Matrisen är flexibel och kan förändras om du önskar andra eller nya regler som påverkar företag i fordonsbranschen.

Felsökning ner till enskild faktura
Kobra II Redovisning har en utvecklad felsökning där du kan söka dig bakåt till en specifik verifikation, ner till en enskild faktura, en rad på den fakturan och utläsa vilken kontering den gett upphov till.

Ekonomisystem för små och stora fordonsåterförsäljare och verkstäder
Genom att Kobra II är modulbaserat får du ett skalbart ekonomisystem som du kan växa med och som passar både små och stora återförsäljare och verkstäder.

Ekonomimodulerna (Redovisning, Leverantörsreskontra, Kundreskontra) används tillsammans för ett komplett ekonomisystem eller adderas till ditt nuvarande ekonomisystem. Fördelen med att använda Kobra II:s egna ekonomimoduler är att de är anpassade till din verklighet i fordonsbranschen.

Detta ingår i modulen
Verifikationsregistrering | Budgetregistrering | Bokslutshantering | Kontoplanshantering | Automatkontering | Momsrapport med kontrollista | Periodisering | Konteringsmallar |Automatisk uppdatering | Transaktionslista | Frågerutin | Rapporter/statistik

Rapporter för redovisning och bokslut
Huvudbok | Resultaträkning | Balansräkning | Verifikationslista | Momsrapport | Revisionslista | Interna konton | Sekvenskontrollista | Periodisering | Månadsfördelningar | 5-årsbokslut | SIE-filer (export)

   Läs mer om Kobra II Redovisning i vårt produktblad!