Kobra II Verkstad – administrativt verkstadsprogram för fordonsbranschen

Med verkstadsprogrammet Kobra II Verkstad får du alla de funktioner som krävs för att fordonsverkstaden ska fungera effektivt och smidigt. Du skapar kostnadsförslag och order, bokar upp artiklar, skapar underlag till mekanikern, tar betalt av kund, hanterar försäkrings- och garantiärenden samt gör din uppföljning.

Kalkyler säkerställer lönsamhet
Du säkerställer din lönsamhet på varje order genom att göra en kalkyl i verkstadsprogrammet innan du gör slutordern. Systemet hjälper dig att ”vikta” dina timpriser beroende på märke, modell, årsmodell och typ av arbete, så att du alltid har ett konkurrenskraftigt pris, samtidigt som du säkrar att du tjänar pengar på mer krävande modeller.

Kompletta reparationspaket och priser
Som stöd har du ett register för olika märken med färdiga arbetsoperationer, kompletta reparationspaket och priser som söks fram via REG-nr, modell eller chassinummer. Via integration med generalagentens system eller något av marknadens andra menu pricing system eller EPC-program, uppdateras och administreras [JF1] arbetsoperationer och artiklar korrekt i verkstadsprogrammet.

Fullständiga uppgifter om fordonet
Kundens och fordonets uppgifter söks enkelt fram via din egen databas, generalagentens system eller via Transportstyrelsens register. Du kan också få fram fordonets tidigare reparationshistorik i detta verkstadsprogram.

Detta ingår i modulen
Lokala paket för återkommande arbeten | Viktning av timpriser | Automatisk rabatthantering | Arbetsorder med upp till 99 jobb | Reparationspaket | Fördelning order till flera betalare | Kreditering med kopiering till ny ao | Reservation av reservdelar | Automatisk kontering | Automatiskt uppl. garantiärende | Hantering av försäkringsärenden | Skadefördelning | Historik via centralt register | Integration menu pricing system

   Läs mer om Kobra II Verkstad i vårt produktblad!