Utbildning

Ett affärssystem är bara så bra som hur det används av användarna. För att du ska få maximal användning av ditt affärssystem från FordonsData, rekommenderar vi att du skaffar dig en bra grundutbildning som du sedan kan bygga på.

För att möta ditt behov erbjuder vi en rad olika utbildningar. Vi inriktar oss i första hand på utbildningar som anknyter till Kobra II.

Öppna kurser

Varje termin arrangerar vi öppna kurser på olika orter dit du kan anmäla dig.

Utbildning på distans

Perfekt när det gäller kortare fortbildning eller när du har svårt att komma ifrån.

Företagsanpassade utbildningar

Våra kurser anpassas och skräddarsys efter ditt behov och vi utbildar på plats i dina lokaler.