Kobra II Fordon

Hanterar all försäljning och inköp av fordon.

Kobra II Fordonsförsäljning

Kobra II Fordonsförsäljning hanterar och administrerar all försäljning och inköp av fordon på ett smidigt sätt. Systemet stödjer dig vid upplägg och hantering av dina fordon, från beställning och lagerhållning till leverans till kund.

Med den inbyggda kalkylfunktionen för bilhandel kan du enkelt göra både för- och efterkalkyler. Affärssystemet bevakar alla stöd och att de kommer in. Eftersom systemet tar hänsyn till en kostnad även innan den rent faktiskt bokförts, får du ett jämnare täckningsbidrag på dina bilaffärer.

Kommunikation med generalagenten

För de flesta märken på marknaden finns inbyggd kommunikation med generalagentens datasystem för att beställa fordon, uppdatera modeller, priser, färger och fabriksutrustning, vilket gör bilhandel ännu enklare för dig som fordonsadministratör.

Färdiga rapporter ger överblick

Genom att utnyttja några av de färdiga rapporterna får du en samlad bild över din totala fordonsförsäljning och kontroll över resultatet.

Du kan ta ut en rapport på:

 • Lager
 • Provision
 • Sålda men ej levererade
 • Fordon på väg
 • Orderstock
 • Resultat

Genom att integrera med Kobra II Säljstöd eller Bilkalkyl knyter du samman försäljningsarbetet med de ekonomiska transaktionerna.

Detta ingår i modulen

Vagnkort med kostnader/intäkter Förhandsberäkning av kostnader
För- och efterkalkyler Nedskrivningar
Demo- och tjänstebilshantering Automatisk kontering
Beställning av fordon hos importör Integration till centrala bilregistret
Återköpshantering enligt K3 Provisionshantering
Hantering av inbyten Hantering av ramavtalsrabatter
Restskuldskontroll Stöd för avbetalning/leasing
Rekvisition och handpenning Hantering av flera betalare
Olika statusnivåer på fordon Färdiga rapporter/statistik

Fördelar

 • Integration till bilregistret underlättar vid uppläggning av fordon och kunder
 • Du har full koll på ditt lager och vad som är på väg in
 • Systemet håller koll på stöd från importören
 • Genom märkning av fordon med status, kan du enkelt följa ett fordons resa mot leverans
 • Som ansvarig kan du följa upp enskilda säljares arbete, men även försäljning per märke och modell
 • Tydliga, färdiga rapporter underlättar vid prognoser och likviditetsbedömning