Kobra II Dashboard

Ett ledningsverktyg för dagliga pulsmätningar på verksamheten.

Kobra II Dashboard

Med Kobra II Dashboard får ditt företag en grundlig vardagsanalys av verkstaden – varje dag. Du och din personal får siffrorna svart på vitt på datorskärmen eller i mobilen. Det finns knappast ett bättre sätt att ha ständigt fokus på verksamheten!

Kobra II Dashboard är ett ledningsverktyg, för dagliga pulsmätningar på verksamheten. Plötsligt finns siffrorna där, utan uttag av långa komplexa rapporter. Som chef får du koll på din verksamhets omsättning, produktivitet och effektivitet, ser direkt avvikande eller större förändringar och det blir plötsligt väldigt tydligt om något inte fungerar som det borde.

Vårt Dashboard finns i flera olika moduler. Du väljer själv från vilka Kobra II-moduler du vill hämta din information: Verkstad, Lager, Fordon eller Säljstöd. Du kan hantera flera olika bolag i samma dashboard och följa upp olika avdelningar och märken separat.

Analys av verkstaden

Dashboard visar data från Kobra II Verkstad på ett lättillgängligt sätt.

 • Fakturerade arbetsorder
 • Ofakturerade arbetsorder
 • Tidredovisning
 • Effektivitet
 • Produktivitet per avd/bolag/koncern
 • Effektivitet och produktivitet i procent
 • Omsättning per producerad timme och per bolag
 • Mekanikernärvaro fördelat på produktiv/oproduktiv tid
 • Mål per avdelning

Analys av fordonsförsäljningen

Dashboard visar data från Kobra II Fordon på ett lättillgängligt sätt. Se försäljningstrender på säljare, märken, fordon med mera.

 • Aktuell orderstock
 • Ofakturerat
 • Fordonslager
 • Antal lagerdagar i snitt per bil
 • Aktuellt lagervärde
 • Säljare: Fakturerat period kan jämföras med satta mål per antal sålda, fakturerat totalt och bruttovinstmarginal i procent
 • Mål per avdelning

Analys av säljsarbetet

I Kobra II Dashboard Säljstöd, får du en samlad vy över affärsförslag och sålda fordon under vald period. Alla nyckeltal kan borras ner på bilmärke, nytt, demo och begagnat, anläggning och säljare. Du kan följa upp hanteringen av lead och provkörningar och se hur effektivt dina säljare arbetar.

Analys av reservdelsförsäljningen

I verktyget visas aktuell omsättning på reservdelsorder, marginaler och en jämförelse med uppsatta målvärden. Man får en översikt över fakturerade och ofakturerade reservdelsorder. På sikt kommer vi även att visa lageromsättning och lagervärde.

I vårt Kobra II Dashboard kan du sätta målvärde på dina mekaniker och säljare eller per avdelning samt definiera och koppla vyer till olika roller.